Disclaimer

Over deze site
Ik ben niet verantwoordelijk voor misbruik, onverantwoord of schadetoebrengend gebruik van de informatie op deze website. Hoewel ik de links op mijn site met zorg heb geselecteerd, ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor privacymisbruik via deze sites. Gebruik steeds je eigen onderscheidingsvermogen bij het lezen en begrijpen van de informatie die je op deze en andere websites vindt.
Ik onthoud mij van elke vorm van SPAM; wel breng ik incidenteel via e-mail cursisten en relaties op de hoogte van wetenswaardigheden. Wanneer je hier geen prijs op stelt, worden je gegevens onmiddelijk uit deze verzendlijst verwijderd. Het is niet toegestaan mijn contactgegevens te gebruiken voor het doorsturen van ongewenste berichten in de ruimste zin van het woord.
Over de cursussen, workshops en behandelingen
Ik ben niet verantwoordelijk voor onverantwoord gebruik van de informatie en oefeningen die worden gegeven tijdens de workshops en cursussen.
Daarnaast vervangen de door mij aangeboden behandelingen in geen geval een bezoek aan de huisarts of specialist. Ik ben niet bevoegd diagnoses te stellen. Door een arts of specialist voorgeschreven medicatie moet steeds worden gevolgd. Ik raad je aan naast medicatie ook andere adviezen uit de reguliere geneeskunst op te volgen.
Mijn oefeningen en reiki-behandelingen zijn een aanvulling en verrijking op de reguliere geneeskunst en in geen geval een vervanging. Beschouw ze dus als een ondersteuning en zelfhulpmiddel. Wanneer ik dit nodig of verstandig acht, zal ik je adviseren een andere professionele therapeut of bevoegd arts of specialist te raadplegen.
Persoonlijke en/of medische gegevens worden door mij nimmer aan derden verstrekt, noch gebruikt voor andere doeleinden. Met alle informatie uit cursussen, workshops en/of behandelingen ga ik vertrouwelijk om.
Bij aanvang van een cursus of workshop hoor ik graag of je medicijnen gebruikt of dat je onder behandeling bent bij een arts of therapeut.